Mọi vật khi đứng dưới ánh sáng đều có bóng

Mọi vật khi đứng dưới ánh sáng đều có bóng